Maak een afspraak
Wij maken uw dromen waar!

Privacy verklaring

Privacy voorwaarden vlgs AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Cookiestatement Bos Zwembaden & Wellness

Dit document is opgesteld door:

Bos Zwembaden & Wellness – Macwood BV
Molendwarsstraat 66
7391 ZS Twello
0571 – 280720
administratie@boszwembaden.nl

Annemiek Bos van Bos Zwembaden is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking volgens de AVG.

Dit document geldt vanaf 25 mei 2018.

Dit document wordt met regelmaat gecontroleerd en zo nodig aangepast.

Omschrijving van ons product/dienst.

Bos Zwembaden levert en installeert zwembaden en onderhoudt zwembaden hoofdzakelijk in de particuliere sfeer.

Beoogd gebruik van persoonsgegevens.

De gegevens van het zwembad en de zwembadtechniek zijn voor Bos Zwembaden belangrijk. De persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan bovenstaande informatie worden gebruikt om overleg te plegen en op locatie te komen om overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Tevens de factuurgegevens te communiceren.

De grondslag voor het verwerken van persoons gegevens.

 • Deze is vrijelijk gegeven door de klant, leverancier, instantie en personeel
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Het register van de persoonsgegevens is besloten in het ENK software programma, dit behelst voor:

De klanten:

 • NAW
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Deze informatie is vrijelijk gegeven door de klant wegens overeengekomen werkzaamheden ter plekke. Het telefoonnummer om afspraken te maken en informatie te overleggen. Het email-adres wordt slechts gebruikt bij communicatie en het overleggen van de factuurgegevens.

De leveranciers en instanties:

 • NAW
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Website
 • Bankrekeningnummer

Deze informatie is vrijelijk gegeven door de leverancier om informatie te overleggen, bestellingen door te geven en het geleverde te betalen.

De werknemers:

 • NAW
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • BSN-nummer (personeel)
 • Bankrekening nummer (personeel)

Deze informatie is vrijelijk gegeven door de werknemer om afspraken te overleggen, relevante informatie schriftelijk te overleggen, het salaris uit te betalen en het BSN nummer om bij de betrokken instanties aan te melden.

De persoonsgegevens worden gewist indien de betrokkene dat wenst of wanneer het zwembad en de zwembadtechniek wordt verkocht of gesloopt.

Privacydocument

Welke principes gelden voor de verwerking van persoonlijke gegevens bij Bos Zwembaden?

De volgende kernprincipes van gegevensverwerking gelden voor alle verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonlijke gegevens binnen Bos Zwembaden.

1. Legitimiteit, eerlijkheid en transparantie

Bos Zwembaden verwerkt persoonlijke informatie alleen voor een eerlijk, duidelijk en legitiem doeleinde. Dit betekent dat het verwerken van persoonlijke gegevens altijd gebaseerd is op een wettelijke basis, zoals bijvoorbeeld de toestemming van de betrokkene, als het nodig is voor het

Bos Zwembaden bewaart persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor het bereiken van de gedefinieerde doelstellingen of zo lang als toegelaten is bij wet. Na het verstrijken van de bewaarperiode zullen alle persoonlijke gegevens gepast anoniem gemaakt worden.

aangaan van of uitoefenen van een contract met de betrokkene of als we verplicht zijn bij wet om persoonlijke gegevens te verwerken.

Tevens zijn we open en transparant over de verwerking van persoonlijke gegevens tegenover de betrokkene, de gemeenschap en de autoriteiten verantwoordelijk voor gegevensbescherming. We leveren de vereiste informatie betreffende onze verwerkingsactiviteiten via verschillende kanalen, inclusief via onze privacyverklaring op onze website en ons personeelshandboek voor onze werknemers.

Tenslotte respecteren we de rechten van de betrokkene en behandelen we aanvragen wanneer dit vereist en mogelijk is.

2. Beperking van de doeleinden

Bos Zwembaden verzamelt persoonlijke gegevens alleen voor duidelijk gedefinieerde en uitdrukkelijk beschreven doeleinden. Als we van plan zijn om de persoonlijke gegevens verder te verwerken voor een ander doeleinde dan het doeleinde waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden, zullen we beoordelen of dit nieuwe doeleinde verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde. We zullen de link leggen tussen de doeleinden, de context waarin de persoonlijke gegevens werden verzameld, de aard van de gegevens en rekening houden met de mogelijke gevolgen tijdens deze beoordeling. Er zullen waar nodig bijkomende voorzorgsmaatregelen genomen worden om de persoonlijke gegevens te beschermen.

3. Minimalisatie van gegevens

Bos Zwembaden verzamelt en verwerkt alleen die categorieën van persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de gedefinieerde doeleinden. Ons systeem is geconfigureerd om alleen de minimale verzameling van gegevens te verwerken (privacy als standaard).

4. Nauwkeurigheid van gegevens

Bos Zwembaden garandeert dat de persoonlijke gegevens die verzameld en gebruikt worden nauwkeurig en bijgewerkt zijn door onze gegevensbestanden op regelmatige basis te controleren en het makkelijk te maken voor betrokkenen om rechtzettingen van hun onjuiste persoonlijke gegevens aan te vragen.

5. Beperking van opslag

Bos Zwembaden bewaart persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor het bereiken van de gedefinieerde doelstellingen of zo lang als toegelaten is bij wet. Na het verstrijken van de bewaarperiode zullen alle persoonlijke gegevens gepast anoniem gemaakt worden.

6. Integriteit en vertrouwelijkheid

Bos Zwembaden garandeert dat de persoonlijk gegevens die aan ons teovertrouwd worden, door ons vertrouwelijk opgeslagen worden. De toegang tot persoonlijke gegevens wordt alleen verleend aan die personen en/of organisaties die toegang tot de gegevens nodig hebben en daarvoor de toestemming hebben en ze verder verwerken.

7. Verantwoordelijkheid

Bos Zwembaden is verantwoordelijk voor al het gebruik van persoonlijke gegevens. We nemen de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om naleving van bovenstaande principes te garanderen. We documenteren en demonstreren de effectiviteit van deze maatregelen.

Inzicht in persoonsgegevens.

De persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor de administratieve medewerkers, deze zijn ook handelings-bevoegd en genoodzaakt deze gegevens te gebruiken om de taken binnen hun functie uit te kunnen oefenen.

Informatiebeveiliging.

Bos Zwembaden heeft afdoende beveiligingsmaatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en beveiligd zijn en blijven. We hebben passende technische, fysieke, organisatorische en cloud maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige verwerking.

Vragen en/of klachten.

Indien u vragen heeft of u wilt een klacht indienen, neem dan contact op met ons kantoor door te bellen met 0571-280720 of mailen met administratie@boszwembaden.nl