Maak een afspraak
Wij maken uw dromen waar!

Disclaimer voor de website van Bos zwembaden

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Bos zwembaden, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bos zwembaden. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bos zwembaden is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bos zwembaden.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bos zwembaden te mogen claimen of te veronderstellen.

Bos zwembaden streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bos zwembaden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Bos zwembaden op deze pagina.

Bos Zwembaden

Sinds 2006 is Bos Zwembaden specialist op het gebied van zwembad aanleg, zwembad onderhoud en zwembad renovatie. We ontwerpen, adviseren en realiseren. Met passie voor perfectie, oog voor kwaliteit, vakmanschap, dienstbaarheid en veel persoonlijke aandacht. Want dat maakt het verschil tussen een product leveren of een beleving waarmaken. Wij maken uw dromen waar.

Lees meer over ons

Bos zwembaden

Molendwarsstraat 66
7391 ZS Twello
0571-280720
info@boszwembaden.nl
© 2020 Bos zwembaden | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Website ontwikkeld door Sieronline